International

Mga lokal na oso, sinugod ang isang bayan sa Romania

Sinugod ng mga lokal na oso ang isang bayan sa Romania.
Makikitang ang mga osong ito ay umaalis sa kagubatan upang maghanap ng pagkain sa mga kabahayan.
Isa umano sa mga oso ay pumasok pa ng sa isang bakeshop at kumuha ng mga pancakes roon.
Hindi naman nila inaatake ang mga residente ngunit naghanap lamang ang mga ito ng pagkain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *