CORONAVIRUS

 

Ang Coronavirus disease o COVID-19 ay isang klase ng coronavirus na sanhi ng global outbreak. Ang sakit na ito ay nakakapagbigay ng respiratory illness at mga sintomas kabilang ang pneumonia at bronchitis. Maaari itong makuha mula sa viral particles at malalaman sa pamamagitan ng pag-ubo, pangangapos ng paghinga, at lagnat. Ang mga sintomas na ito ay lilitaw sa 14 araw pagkatapos ng exposure.

Back to top button
Close