International

North Korea, nagbantang ipaparanas sa United States ang “greatest pain”

Ibinasura ng North Korea ang resolusyon ng United Nations Security Council na nagpapataw sa kanila ng mas mabigat na parusa dahil sa pagpapakawala ng ballistic missiles. Sa UN-sponsored Conference on Disarmament na ginanap sa Geneva, sinabi ni Pyeongyang Ambassador Han Tae Song na kinokondena nila ang nasabing resolusyon. Nagbanta naman ito na ipatitikim sa United Read More