Facebook
International

Facebook, banned muna sa Papua New Guinea

Ipinagbawal ng bansang New Guinea ang Facebook sa loob ng isang buwan.

Layunin ng gobyerno ng bansa na makilala ang mga “fake users” at mapag-aralan ang epekto ng naturang website sa kanilang populasyon.

Sa pamamagitan ng pagsara ng Facebook ay mapapahintulutang maisagawa ng mga dalubhasa ang pagsiyasat at pagsuri sa mga gumagamit sa naturang plataporma at kung paano nila ito ginamit.

Sa ganitong  paraan ay masasala at matatanggal ang mga users na gumagamit ng fake accounts, nag-a-upload ng pornographic images, at mga users na nagpo-post ng mali at mapanlokong impormasyon sa Facebook.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *